Cộng nối thời gian công tác (08/11/2012)

   
Cập nhật: 08/11/2012 12:00
Xem lịch sử tin bài

Việc cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác ở địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường.

Hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 2-1965 đến tháng 10-1970 thì phục viên. Sau khi về địa phương từ tháng 3-1979 đến tháng 5-2004 tôi tham gia công tác, giữ các chức vụ công an thôn, chủ nhiệm HTX mua bán xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn. Từ tháng 6-2007 đến tháng 9-2006 làm xã đội trưởng. Từ tháng 10-2006 đến nay được cử giữ chức chủ tịch Hội CCB xã. Khi ở chiến trường tôi là hạ sĩ quan binh sĩ phát triển thành sĩ quan, nhưng không có người trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc. Tôi đã được nhận trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg. Vậy tôi có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác ở địa phương để hưởng chế độ BHXH khi thôi công tác theo hướng dẫn tại Công văn số 2773/BCP-CT ngày 11-10-2011 của Bộ Quốc phòng không?

Nguyễn Huy Hoàng (xã Phù Thức, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương)

Nguyễn An Lạc (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

Trả lời: 1/ Việc cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác ở địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường.

Theo quy định tại các văn bản trên thì chỉ có cán bộ cấp xã đã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, đã hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định 09 nếu có thời gian công tác trong quân đội phục viên xuất ngũ trước ngày 15-12-1993 và không hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8-11-2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29-4-2005 và Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng BHXH.

Chức danh theo quy định của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP bao gồm: Bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch MTTQ xã, trưởng các đoàn thể chính sách xã hội (phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên, Hội CCB), xã đội trưởng, trưởng công an xã và 4 chức danh chuyên môn là địa chính, tư pháp, tài chính-kế toán và Văn phòng UBND.

Đối chiếu với quy định trên, các ông không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian, vì thời gian từ tháng 3-1979 đến tháng 5-2004 các chức danh ông được đảm nhiệm không phải là chức danh theo quy định của Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

2/ Công văn số 2773/BCP-CT ngày 11-10-2011 của Bộ Quốc phòng là văn bản hướng dẫn việc thu hồi quyết định và truy thu số tiền trợ cấp một lần đối với những trường hợp đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, những đối tượng trên phải có đủ điều kiện được cộng nối thời gian theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

3/ Đối với CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp bệnh binh hằng tháng tham gia công tác Hội, khi nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ thôi công tác Hội theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian tham gia công tác tại địa phương được hưởng lương và tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì sẽ được giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của Luật BHXH.

LTH (Ban TC-CS)

Scroll