Coi chừng (27/09/2009)

   
Cập nhật: 27/09/2009 12:00
Xem lịch sử tin bài

Hai đồng nghiệp nói chuyện phiếm lúc giải lao
-Tớ đố cậu người ta hay ví ai với con mèo?
-Quá đơn giản. Có câu "Nam thực như hổ, nữ thực như miu". Vậy rõ là cánh nữ hay được ví với mèo rồi.
-Chưa chắc đúng đâu. Có khi còn ngược lại ấy chứ. Thế hôm nọ, cô Lan đi chơi với cậu, mẹ cô bảo với tớ: "Coi chừng mỡ để miệng mèo"
-??!!
Hiện đại
Các tin khác
Kỷ niệm (20/09/2009) - (20/09/2009 00:00) Biết lo xa (20/09/2009) - (20/09/2009 00:00) Chưa kịp cân (20/09/2009) - (20/09/2009 00:00) Vẫn còn may mắn (20/09/2009) - (20/09/2009 00:00) Nấu cơm thay vợ (13/09/2009) - (13/09/2009 00:00) Hạch sách (13/09/2009) - (13/09/2009 00:00)
Scroll