Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Tổ chức hội nghị “Ngày pháp luật Việt Nam 2014”

   
Cập nhật: 07/11/2014 09:32
Xem lịch sử tin bài

BCCBVN-Ngày 6, 7 – 11, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật Việt Nam” của cơ quan với nhiều nội dung, bằng cả hình thức lên lớp và tự nghiên cứu.Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh: Hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, Pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn Pháp luật cho mọi người. Năm nay, Ngày Pháp luật được triển khai thống nhất trong toàn quốc với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ngày Pháp luật do Thường trực Cơ quan Trung ương Hội tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm nghiên các nội dung pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hằng hải và hàng không ở biển đông, pháp luật về phòng chống tham nhũng, về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…
Phần lên lớp trong “Ngày pháp luật Việt Nam 2014” dành giới thiệu về Luật đất đai vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua, do ông Bùi Sỹ Dũng, Phó vụ trưởng Vụ chính sách pháp chế, Tổng cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, đã cung cấp những nội dung cơ bản, đặc biệt là những điểm mới trong luật Đất đai, khẳng định luật Đất đai lần này được điều chỉnh, bổ sung với kết cấu toàn diện hơn, chặt chẽ hơn bảo đảm là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; quản lý đất đai hơp lý, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và dân chủ hơn.
Đây là đạo luật có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta; đồng thời cũng là vấn đề rất nhậy cảm, động chạm đến nhiều tổ chức và cá nhân, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng Cựu chiến binh cả nước.

Tin:Thục Anh

Ảnh: Đoàn Anh Hải

Scroll