“Có chí thì nên”

   
Cập nhật: 31/03/2017 10:45
Xem lịch sử tin bài

CCB Nguyễn Xuân Đức, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967, chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, bị thương nhiều lần được ra Bắc điều dưỡng. Năm 1975, ông chuyển ngành về UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1986, về nghỉ chế độ tại thị trấn Vĩnh Tường, CCB, thương binh, kỹ sư điện Nguyễn Xuân Đức phải đi sửa chữa xe đạp, xe máy và “mổ” cả ô tô để ổn định cuộc sống, nhưng xem ra vẫn không cơ bản và bền vững.

Năm 1990, ông được hai người bạn góp vốn 200 triệu đồng rồi thành lập Công ty để có tầm quan hệ trong xã hội và hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, xây lắp điện, làm mộc chất lượng cao. Ông tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của người đi trước; nghiên cứu kỹ thị trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước nên doanh thu ngày một phát triển. Trong 5 năm gần đây đạt 220 tỷ đồng, mỗi năm thu lãi từ 1,5 đến 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho từ 20 đến 30 lao động, mức lương từ 5-10 triệu đồng/ người/ tháng. Hằng năm, Công ty trích từ 200 đến 300 triệu đồng cho hoạt động tình nghĩa, làm từ thiện và ủng hộ các quỹ của địa phương.
CCB Nguyễn Xuân Đức cho biết: Thành công của tôi là do ý chí vươn lên, tin tưởng vào công việc của mình và làm việc hăng say. Phương châm là phát huy nội lực, lấy ngắn nuôi dài, hoạt động phải có hiệu quả cao, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước và cho chính mình.
Nguyễn Thao
Scroll