Chuyện thời sự: Tò vò nuôi nhện (14/07/2010)

   
Cập nhật: 14/07/2010 12:00
Xem lịch sử tin bài

“Tò vò” Mỹ đang nuôi “nhện” Ca-bun.

Như tờ Nhật báo Phố Uôn (WSJ) tiết lộ thì mỗi ngày “nhện” này vừa làm việc cho Chính phủ vừa ngấm ngầm câu kết với Ta-li-ban vận tải 10 triệu USD tiền mặt, chất đầy các va-li, khai báo hải quan đủ lệ bộ, chuyển lên máy bay đến Đu-bai nhập vào chợ tiền Ả Rập (Ha-oa-la) nhanh gọn, chi phí thấp. Mỗi ngày 10 triệu USD, 1 năm 3,65 tỷ, số tiền Mỹ viện trợ cho Áp-ga-ni-xtan tái thiết thẩm lậu liên miên ba năm qua.

Quốc hội Mỹ vừa cho phép Chính phủ chi 37 tỷ USD cho cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan. Vậy là cả Áp-ga-ni-xtan lẫn I-rắc đã ngốn hơn 1.000 tỷ USD. Kinh tế Mỹ vẫn suy thoái, đang đối phó với dầu tràn ở Vịnh Mê-hi-cô. Nợ công đã lên 13.000 tỷ USD, ngân sách 2009 thâm hụt 1.400 tỷ USD. Tò vò mới ngồi khóc tỉ ti, còn thượng viện Mỹ vừa thẳng tay cắt 4 tỷ USD trong số tiền cho Ca-bun (không cắt chi quân sự và viện trợ nhân đạo).

Lời WSJ cảnh báo cho dân chúng Mỹ biết là tiền thuế của dân đóng đang bị vung phí chẳng khác nào như:

Tò vò tất bật vì lo

Bắt mồi nuôi nhện ăn no béo tròn

Hệt như Mỹ nuôi Ca-bun

Ma túy, tham nhũng tùm lum tiêu sài

LÊ BA

Scroll