Chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ cấp cao APEC

   
Cập nhật: 25/08/2017 05:06
Xem lịch sử tin bài

Theo chương trình đã định, từ ngày 18 đến 30-8-2017, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan được tổ chức tại T.P Hồ Chí Minh. 

Chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ cấp cao APEC
Hội nghị nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác của APEC, các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất và lần thứ hai, đồng thời xây dựng nội dung, chương trình của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Đây là đợt hội nghị lớn thứ ba của Năm APEC, với 75 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các Ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, kinh tế mạng, phát triển bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội, tăng trưởng chất lượng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoa học, công nghệ và sáng tạo, chống tham nhũng, y tế, ứng phó tình trạng khẩn cấp, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực tham gia hội nhập kinh tế…
Trong dịp này, các đại biểu tiếp tục thúc đẩy các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt hướng tới thực hiện cụ thể các ưu tiên của Năm APEC 2017 cũng như mục tiêu dài hạn của APEC về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.
Tại Hội nghị lần này, 8 bộ, ngành của Việt Nam (Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ) trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC.
Trong đó, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì: Hội nghị các quan chức cao cấp; Cuộc họp nhóm của Chủ tịch về kết nối; Hội thảo về phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội…
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp cao cấp APEC lần thứ 7 về y tế và kinh tế, tập trung thảo luận cách tiếp cận trong thu thập dữ liệu để đo lường hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực y tế, tạo các cơ chế tài chính y tế bổ sung trong khu vực APEC, rà soát tình hình triển khai “Lộ trình vì một châu Á-Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020”, tăng cường sức khỏe người cao tuổi và phòng chống các bệnh không lây nhiễm..
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Tuần lễ An ninh lương thực (từ ngày 21 đến 25-8, tại T.P Cần Thơ), trong đó điểm nhấn là Đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong dịp này còn diễn ra: Cuộc họp thường niên của nhóm công tác APEC; các hội thảo kỹ thuật chuyên đề; diễn đàn nông nghiệp APEC về khởi nghiệp và sáng tạo; triển lãm APEC về nông nghiệp trong nước và quốc tế..
Việc một lần nữa đăng cai Năm APEC là đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy các quan tâm chung của Diễn đàn trong bối cảnh mới. Năm APEC 2017 còn có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam trở thành thành viên APEC (1998-2018).
Đăng Song
Scroll