Chủ động giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo

   
Cập nhật: 07/02/2017 07:10
Xem lịch sử tin bài

Một số bạn đọc gửi thư về Tòa soạn hỏi về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian Đại hội. Nội dung này, Ban chấp hành T.Ư Hội có Hướng dẫn số 109/HDKT-CCB, ngày 5-5-2016, về Công tác kiểm tra phục vụ Đại hội và bầu Ban Kiểm tra Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, có đoạn như sau:

…II. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo:
1. Các cấp Hội chủ động phân loại, rà soát để lập kế hoạch thẩm tra xác minh, xem xét, kết luận giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo đối với tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trước khi tiến hành đại hội, nhất là đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự BCH, Ban Kiểm tra khóa mới và đại biểu dự Đại hội CCB các cấp.
2. Chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại kỷ luật Hội của hội viên theo thẩm quyền và trình tự quy định để ổn định tổ chức Hội trước khi tiến hành đại hội.
3. Những đơn thư liên quan đến tổ chức Hội và hội viên, nhưng không thuộc chức năng giải quyết của tổ chức Hội thì Ban Kiểm tra tham mưu chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết và có trách nhiệm nắm, báo cáo kết quả cho BCH.
4. Không xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên (nặc danh), đơn sao chụp chữ ký, đơn không do người tố cáo trực tiếp ký tên, đơn không rõ địa chỉ hoặc tố cáo không có nội dung cụ thể, không có cơ sở để thẩm tra xác minh; đơn đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nay tố cáo lại mà không có thêm chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc và đơn đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định giải quyết cuối cùng.
5. Chuyển cho BCH khóa mới xem xét, giải quyết những đơn, thư tố cáo đối với đại biểu dự đại hội, mà tổ chức Hội nhận được trước ngày khai mạc đại hội dưới 15 ngày đối với cấp cơ sở và dưới 20 ngày đối với cấp trên cơ sở trở lên.
6. Người được đại hội bầu là Ủy viên BCH khóa mới (trong thời gian BCH cấp trên chưa có quyết định chuẩn y) mà vi phạm kỷ luật hoặc có đơn tố cáo thì BCH khóa mới xem xét, kết luận và báo cáo kịp thời với BCH cấp trên.
An Hà
Scroll