Chính sách cho người yếu thế chưa được tuyên truyền sâu, rộng

   
Cập nhật: 29/01/2018 04:21
Xem lịch sử tin bài

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp tổ chức tại Hà Nội, được đánh giá bước đầu có hiệu quả; góp phần giảm kì thị đối với nhóm người yếu thế; giảm tỷ lệ tái nghiện ma túy, tái phạm ở những người được vay vốn và góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa bàn, cơ sở. Tuy nhiên tuyên truyền còn hạn chế.

Chính sách cho người yếu thế chưa được tuyên truyền sâu, rộng

Anh Ma Văn Tuấn ở thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang) quyết tâm làm lại cuộc đời.


Quyết định số 29 ngày 26-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (riêng người sau cai, chỉ hộ gia đình được vay) có hiệu lực từ ngày 15-6-2014. Với 15 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm và cùng Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như các cơ quan ở 15 địa phương đã phối hợp chặt chẽ, chủ trì cùng với các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động triển khai.

Từ tháng 7-2016 đến hết tháng 12-2017, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 15 tỉnh, thành phố đã giải ngân cho 504 cá nhân, hộ gia đình vay với tổng số vốn là 12,883 tỷ đồng. Tất cả cá nhân, hộ gia đình đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả lãi hằng tháng đúng quy định.

Theo ông Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chính sách vay vốn theo Quyết định 29 đã có tác động tích cực, nhiều mặt đến công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, ma túy, mại dâm nói chung và việc hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng nói riêng. Đây là một chủ trương đúng và nhận được sự quan tâm, đón nhận không chỉ của những người yếu thế, gia đình họ mà còn của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, thu hút sự vào cuộc của các cơ quan từ Trung ương đến cơ sở. Dù mới thực hiện trong thời gian 1,5 năm tại 15 tỉnh, thành phố thí điểm nhưng hàng trăm người thuộc 4 nhóm đối tượng đã từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sức khỏe, hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai chính sách vay vốn theo Quyết định 29 vẫn tồn tại một số hạn chế. Đó là nhiều người, đặc biệt là cá nhân và hộ gia đình thuộc đối tượng vay vốn chưa biết đến chính sách này, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc, miền núi; thủ tục cho vay giống hoặc khắt khe hơn cho đối tượng người nghèo vay.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất, kiến nghị các cơ quan Trung ương báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ triển khai Quyết định 29 thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2018; đồng thời kiến nghị tăng mức vốn cho vay, phù hợp với mức cho vay hộ nghèo hiện nay; mở rộng mục đích vay vốn.

Mặt khác, tăng cường và đổi mới tuyên truyền, phổ biến Quyết định 29 đến từng cộng đồng và người yếu thế để họ biết và hiểu rõ về chính sách vay vốn; tuyên truyền giảm kì thị của cộng đồng, tạo điều kiện cho người yếu thế tiếp cận nguồn vốn vay được dễ dàng thuận lợi; tuyên truyền, vận động, tư vấn giúp người yếu thế mạnh dạn, tự tin làm hồ sơ vay vốn để phát triển sinh kế nhằm ổn định cuộc sống, tránh tái nghiện, tái phạm.

Dương Ngọc
Scroll