CCB Y Tuyên Bkrông chăm sóc cà phê.

Từ năm 2015 đến nay, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Drai H’ling (xã Hòa Xuân, T.P Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Buôn Drai H’ling có hơn 270 hộ dân, trong đó có 99% là dân tộc Êđê. Trước đây, người dân trong buôn vẫn còn giữ nhiều tập tục lạc hậu. Việc cưới hỏi, ma chay thường tổ chức nhiều ngày, gây lãng phí, mất vệ sinh môi trường; sản xuất nông nghiệp lạc hậu, chủ yếu từ hoa màu nên đời sống rất khó khăn. Bằng sự nhiệt tình và uy tín của mình, CCB Y Tuyên Bkrông không quản ngại nắng mưa, sớm tối, thường xuyên đến từng hộ dân để trò chuyện, vận động người dân nâng cao nhận thức, giữ lại các nét đẹp văn hóa truyền thống, loại bỏ các tập tục lạc hậu ra khỏi đời sống cộng đồng, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình.

CCB Y Tuyên Bkrông còn tích cực tuyên truyền giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Mỗi lần xã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ông lại đến từng nhà vận động người dân tham gia để có kiến thức nông nghiệp áp dụng chăm sóc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình kinh tế phù hợp. Để người dân tin tưởng vào khoa học, công nghệ hiện đại, ông đầu tư mua các giống cây mới có giá trị kinh tế cao như tiêu, bơ, sầu riêng… trồng xen trong rẫy cà phê, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất. Thấy mô hình hiệu quả, bà con trong buôn học hỏi mạnh dạn đầu tư. Hiện nay, buôn Drai H’ling có nhiều mô hình kinh tế của bà con dân tộc thiểu số cho thu nhập khá.

Trong xây dựng Nông thôn mới, nhờ sự vận động của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng buôn Y Tuyên, người dân trong buôn đóng góp trên 200 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để bê tông hóa gần 2km đường nội buôn. Đến nay, toàn buôn có 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, tình trạng sinh con thứ ba giảm đáng kể, buôn chỉ còn 2 hộ nghèo.

An Bình