CCB Phạm Văn Lũy và 10.000 lá thư thông tin về liệt sĩ

   
Cập nhật: 12/01/2018 06:46
Xem lịch sử tin bài

Đại tá CCB, thương binh Phạm Văn Lũy, nguyên Trưởng ban Tổng kết Lịch sử quân sự - Cục Hậu cần Quân khu 3, nhập ngũ 5-1971, tham gia các chiến trường Hạ Lào, Đắc Tô, Tân Cảnh thuộc Đại đội thông tin 18, Trung đoàn 141, Sư đoàn 2 (nay là Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1). Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, anh được điều động lên Tiểu ban chính sách của Trung đoàn 141, Sư đoàn 2 làm nhiệm vụ sao chép danh sách liệt sĩ của toàn Trung đoàn, phân chia cho các huyện, các tỉnh mà đơn vị có liệt sĩ hy sinh để Trung đoàn bàn giao cho địa phương làm công tác quy tập trước khi Sư đoàn chuyển ra phía Bắc làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để anh có thể cung cấp nhiều thông tin về liệt sĩ.

CCB Phạm Văn Lũy và 10.000 lá thư thông tin về liệt sĩ
Do được tham gia chiến đấu ở nhiều khu vực, nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh nên anh nắm rất chắc ký hiệu của các đơn vị hoạt động và chiến đấu tại các chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn Lào. Từ những thông tin trên, anh ghi chép cẩn thận từng liệt sĩ, từ đó anh gửi thư về Hội CCB địa phương nơi thân nhân các gia đình liệt sĩ để thông báo và hướng dẫn “tư vấn” cụ thể gia đình biết rõ về đơn vị, khu vực chiến đấu và đã hy sinh để gia đình liên hệ trực tiếp với các đơn vị, cơ quan chính sách các tỉnh, thành phố và địa phương nơi liệt sĩ hy sinh và chôn cất ban đầu để tìm kiếm, cất bốc hài cốt về với gia đình, quê hương của liệt sĩ. Chỉ riêng nội dung này anh đã gửi hàng nghìn lá thư. Đặc biệt là, nhân chuyến trở lại chiến trường xưa và thăm lại Sư đoàn 2, Sư đoàn 3, anh đã được Sư đoàn tạo điều kiện cho photo toàn bộ danh sách của gần 50 nghìn liệt sĩ của hai đơn vị; sơ đồ các chiến dịch lớn, nhỏ, sơ đồ các trận đánh, khu vực tác chiến, thông tin liệt sĩ được quy tập về các nghĩa trang mà Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 tác chiến, cộng tác với CCB trên địa bàn và với thày giáo Nguyễn Sỹ Hồ (người đưa đò) cung cấp các bản ảnh mộ liệt sỹ, trên cơ sở danh sách gốc lưu của Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 anh đã đính chính và gửi thư thông báo về phần mộ, kèm ảnh mộ bảo đảm thông tin chính xác cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Từ năm 2008 đến nay, anh đã gửi trên 10 nghìn thư về chuyên mục “Thông tin tìm mộ liệt sĩ” của các cơ quan truyền thông; gọi và trả lời hàng nghìn cuộc điện thoại tư vấn cho các gia đình liệt sĩ.
Việc làm trên của CCB Phạm Văn Lũng giúp cho hàng trăm thân nhân gia đình liệt sỹ tìm được phần mộ, xác định được danh tính của các “Liệt sỹ chưa biết tên”.
Nguyễn Đức Long
Scroll