CCB Cục Hải quan Hà Tĩnh với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

   
Cập nhật: 22/12/2017 09:31
Xem lịch sử tin bài

Cục Hải Quan Hà Tĩnh là đơn vị có dặc thù riêng, hoạt động trên một địa bàn rộng, có những đơn vị cách xa trung tâm Thành phố trên 120km, có những dơn vị phải làm việc 24/24 giờ trong ngày, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Sau Đại hôi lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017 2022, Hội CCB Cục Hải quan Hà Tĩnh đề ra nhiệu biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó bám sát vào kế hoạch triển khai công tác của ngành, chú trọng nêu bật được vai trò gương mẫu, năng động sáng tạo của CCB ngành Hải quan, đặc biệt là hăng hái tham gia làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

CCB Cục Hải quan Hà Tĩnh với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
Trong năm 2017, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm mạnh nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác; xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, BTC, TCHQ, UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn (Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường…), chính quyền địa phương các cấp để tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại một cách có hiệu quả nên đã kiểm soát được tình hình, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, ma túy.
Nhiệm vụ tham gia thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy luôn được Hội chú trọng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên đối với các cán bộ, hội viên làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, bến cảng.

CBCC Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với Biên phòng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hàng hoá

Hội đã tham gia phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong dịa bàn kiểm soát Hải Quan về công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển các chất ma túy. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phòng ngữa, đấu tranh hiệu quả về buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, bắt giữ tang vật các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, ma túy trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần vào việc làm giảm hẳn tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tạo sự công bằng trong hoạt dộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Kết quả trong năm 2017, đã cùng với các đơn vị trong ngành Hải quan Hà Tĩnh tham gia xử lý 203 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, pháo nổ, động vật hoang dã qua biên giới và vi phạm thủ tục hải quan với trị giá hàng tịch thu và tiền xử phạt hơn 3,1 tỷ đồng; Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện 13 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 01 bánh hêrôin, 25,1 kg ma túy đá và 46.222 viên ma túy tổng hợp.
Ngoải ra, Hội còn phối hợp làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ trong ngành Hải quan.

Lê Anh Thi


Scroll