Cấp đổi, cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 15 nghìn liệt sĩ

   
Cập nhật: 07/08/2017 10:13
Xem lịch sử tin bài


Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 7/7/2017 cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 498 liệt sĩ.
Tại các Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 7/7/2017, Quyết định số 1005/QĐ-TTg ngày 11/7/2017, Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 26/7/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cấp đổi, cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 15.017 liệt sĩ.
Scroll