Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, tại T.P Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo của Cục Người có công (NCC), giai đoạn 2017-2018, thực hiện theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, trên toàn quốc đã xem xét, giải quyết 5.900 hồ sơ tồn đọng tại các cấp ở địa phương.

Cục trưởng Cục NCC Đào Ngọc Lợi cho biết: Đến nay đã xem xét, giải quyết toàn bộ hồ sơ đề nghị của các địa phương, đã trình cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 1.792 liệt sĩ, công nhận trên 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Các trường hợp không đủ điều kiện đã trả lời địa phương để giải thích cho đối tượng, đến nay không có kiếu nại. Về xác nhận NCC, năm 2018, Bộ LĐTBXH trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 444 trường hợp. Đầu năm 2019, Cục NCC trình lãnh đạo Bộ xem xét đối với 241 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ. Hiện nay còn tồn đọng một số trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ còn vướng mắc cần xin ý kiến lãnh đạo Bộ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Cục NCC về giải quyết hồ sơ tồn đọng và nhiệm vụ năm 2019 vừa qua, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung yêu cầu và nêu các chỉ tiêu cần phải thực hiện theo Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng, đó là: NCC phải có mức sống cao hơn mức trung bình của địa bàn dân cư; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho NCC; hoàn thành căn bản hồ sơ NCC tồn đọng; sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Ưu đãi NCC...

Về giải quyết hồ sơ NCC tồn đọng trong năm 2019, Bộ trưởng chỉ đạo cần tập trung cao độ, trước kỳ giao ban quý tới, từng địa phương phải báo cáo về hồ sơ tồn đọng là bao nhiêu. Đơn vị, tỉnh nào xong thì Sở LĐTBXH tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ là không còn hồ sơ tồn đọng là liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Đồng thời giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng, trả lời thỏa đáng cho địa phương để có căn cứ trả lời đối tượng.

Mai Anh