Hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 8-1985, tháng 11-1986 đến 5-1987 làm Y tá, Đội điều trị, Viện Quân y 87, Quân khu 5, công tác tại Keosama, Mondonkiri (Campuchia). Tháng 9-1989, xuất ngũ đi học và công tác tại T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vậy, thời gian công tác tại Campuchia của tôi có được xem là làm nhiệm vụ quốc tế và được hưởng chế độ BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg không?

Hoàng Văn Tiến (T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời: Về chế độ BHYT, căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông, theo nội dung hỏi, hiện ông công tác tại T.P Nha Trang, đồng thời cũng thuộc đối tượng CCB có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia sau ngày 30-4-1975. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng CCB có ký hiệu là số 2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Về thủ tục đổi thẻ BHYT, ông cần cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia sau ngày 30-4-1975 và liên hệ với cơ quan BHXH quận, huyện nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Báo CCBVN