Cần có giải pháp giảm nợ BHXH

   
Cập nhật: 16/11/2018 01:28
Xem lịch sử tin bài

Theo báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2018 của BHXH Việt Nam, cả nước có 14,31 triệu người tham gia BHXH. Trong đó, 14,06 triệu người tham gia bắt buộc; 247.000 người tham gia tự nguyện; 12 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 82,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) - đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số (chỉ tiêu Chính phủ giao là 85,2%). Toàn ngành cấp được 14,22 triệu sổ BHXH, đạt 99,4% số người tham gia; bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 99,58%; giải quyết cho 93.812 người hưởng BHXH hằng tháng và 620.821 người hưởng trợ cấp 1 lần; chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho 131,4 triệu lượt người với số tiền 72.798 tỷ đồng. 

Cần có giải pháp giảm nợ BHXH
Cũng trong 9 tháng qua, BHXH Việt Nam bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng bảo hiểm; giải quyết các chế độ, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT đúng quy định pháp luật. Theo đó, đến hết tháng 8, đã thanh tra, kiểm tra tại 11.759 đơn vị.
Đáng chú ý, Ngành BHXH thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao, trở thành điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ. Cùng với đó, sau khi thực hiện giám sát, BHXH Việt Nam đánh giá cao công tác cải cách thủ tục hành chính tại một số tỉnh, thành, nhất là bảo đảm công khai, minh bạch, tiện lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách. Việc thực hiện mô hình “Một cửa điện tử tập trung” góp phần giảm áp lực thiếu nhân lực của ngành.
Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, tình trạng bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT còn xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố; nhiều người lao động chưa được chủ sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp; còn nhiều người dân chưa tham gia BHYT gia đình. Đặc biệt, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện 24.589 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng 53,5 tỷ đồng; 30.631 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 34,4 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ lên tới 1.575 tỷ đồng; số tiền nợ sau thanh tra, kiểm tra còn 752,2 tỷ đồng.
Tình trạng phát triển BHXH tại một số địa phương cũng còn gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, như công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở, ngành liên quan còn hạn chế; việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện còn thấp; vẫn diễn ra tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng; công tác giám định BHYT còn bất cập.
Để thực hiện nhiệm vụ sắp tới, Ngành BHXH nên chăng cần có phương pháp, cách làm mới bài bản, khoa học, nhất là đổi mới tinh thần phục vụ nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, phải quyết tâm thay đổi suy nghĩ của mình trong thực hiện nhiệm vụ, không đẩy vướng mắc, phát sinh cho người dân vì sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Đồng thời, cần có các giải pháp thực tế hiệu quả trong thực hiện BHYT, giảm nợ đọng BHXH. Các đơn vị cũng cần quan tâm tới công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nhằm thích ứng với xu thế phát triển, nhất là cần thực thi tốt đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử. Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam - Nguyễn Thị Minh yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố dù khó khăn đến mấy cũng phải quyết tâm mở rộng đối tượng tham gia BHXH; giảm tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất; nhất quán trong công lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, Giám đốc BHXH các tỉnh cần chủ động phối hợp với Ngành Y tế kiến nghị những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện chính sách với lãnh đạo tỉnh; quan tâm hơn nữa công tác chi trả các quỹ ngắn hạn.
Mai Anh
Scroll