Ngày 12/4/2019, Bộ Quốc phòng đã họp báo về tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “ Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực (07/5/1954 – 07/5/2019)”. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn , Tổng cục Chính trị và Đại tá, tiến sĩ Trương Mai Hương, phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

   Hội thảo khoa học “ Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và hiện thực (07/5/1954 – 07/5/2019)” là một trong những hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019) do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức. Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ: Vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch. Ý chí, tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam; Vai trò của các lực lượng vũ trang và nhân dân trên các chiến trường, trực tiếp là LLVT và nhân dân tỉnh Điện Biên. Hội thảo cũng làm rõ nguyên nhân, ý nghĩa, tầm vóc thắng lợi; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử để vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá, tiến sĩ Trương Mai Hương phát biểu tại hội thảo

  76 tham luận đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo tập trung vào ba vấn đề lớn: Đánh giá phân tích bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp. Khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sắc bén, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam. Đánh giá tầm vóc, vai trò ảnh hưởng của Chiến thắng với Cách mạng Việt Nam và quốc tế. Những bài học lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

  Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 25/4/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên.

                                                    Tin, ảnh Vũ Quang Huy