Bị thương tật 25% hưởng chế độ ưu đãi thế nào?

   
Cập nhật: 16/11/2018 01:29
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Tôi tham gia kháng chiến từ trước năm 1975, đã được cấp giấy chứng nhận bị thương tật (tỷ lệ 25%), vậy tôi được hưởng chế độ hỗ trợ thương tật như thế nào? Nguyễn Bình (T.P Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời: Việc hưởng chế độ ưu đãi thương tật đã được quy định tại Điều 20 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29-6-2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Đối chiếu với các điều khoản đã được quy định, nếu tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã được các cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương tật (tỷ lệ thương tật 25%) thì được hưởng các chế độ ưu đãi như sau:
- Trợ cấp hằng tháng.
- Bảo hiểm y tế.
- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ (2 năm 1 lần).
- Hỗ trợ về nhà ở (nếu có khó khăn về nhà ở).
Để làm các thủ tục xin hưởng chế độ ưu đãi, ông mang toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ cá nhân có liên quan trực tiếp đến Sở LĐTBXH tỉnh hoặc Phòng LĐTBXH huyện hoặc UBND xã để được hướng dẫn cụ thể.
Báo CCBVN
Scroll