Ngày 16-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 36, hoàn thành chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 36, tập trung cho ý kiến về một số nội dung trình Quốc hội và xem xét các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó đã tổ chức thành công giám sát chuyên đề và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan tổ chức hữu quan đã tích cực thảo luận phân tích vấn đề từ nhiều khía cạnh, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các nội dung được xem xét tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan bám sát tinh thần kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc, hội nhanh chóng triển khai các công việc tiếp theo để bảo đảm chất lượng và tiến độ của từng nội dung, nhất là các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

Nhấn mạnh, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018; khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để xử lý những tồn tại hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Khẳng định Phiên họp thứ 36 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra với sự đóng góp quan trọng của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung phiên họp, song Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý về vấn đề chuẩn bị tài liệu cho phiên họp cần phải rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 3 tuần nữa sẽ diễn ra Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9 với khối lượng công việc rất lớn. Dự kiến Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 tuần làm việc. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan hữu quan thì việc chuẩn bị các nội dung phiên họp hiện còn sơ sài. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu không tích cực thì khó bảo đảm chất lượng cũng như các điều kiện trình tại Phiên họp thứ 37 tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan phải lưu ý để tích cực, khẩn trương chỉ đạo sát sao, chặt chẽ việc chuẩn bị các nội dung trong dự kiến chương trình Phiên họp thứ 37 bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các dự án Luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ 8 phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 37, nhất là các dự án Luật được bổ sung.

Tại phiên họp thứ 36 này,   Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau   của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự   án Luật Chứng khoán (sửa đổi); dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự án Luật   Lực lượng dự bị động viên; dự án Luật Thư viện.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội   thông qua Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội   tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản   lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn   2013-2018”. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị   quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn   từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.  

Ủy ban Thường vụ Quốc hội   đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính   sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018”; cho ý kiến về   dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản   và khai thác tài nguyên nước; cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách   nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.  

PHƯƠNG HẰNG