Bảo đảm an toàn đê, kè, công trình thủy lợi trong mùa mưa bão

   
Cập nhật: 12/06/2018 04:30
Xem lịch sử tin bài

Chính phủ vừa có văn bản chi đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mực nước sông, suối, hồ đập, có giải pháp bảo đảm an toàn đê, kè, công trình thủy lợi, đặc biệt tại 55 điểm sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, theo dõi diễn biến giá các mặt hàng nông sản, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh sản xuất và triển khai các giải pháp phù hợp. Phối hợp với Bộ Công Thương thúc đẩy đàm phán, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có biển triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không được khai báo và không được kiểm soát. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản xuất khẩu sang Châu Âu.
Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng và thị trường bất động sản để chủ động có giải pháp phù hợp, đặc biệt là việc quản lý giá thép, bảo đảm đủ nguồn cung cho nhu cầu xây dựng.
VPCP
Scroll