Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân

   
Cập nhật: 12/01/2018 06:45
Xem lịch sử tin bài

Trong những năm qua, hầu hết người có công (NCC) đã được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Phạm vi, đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ngày càng được mở rộng; chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi từng bước được cải thiện. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Bà mẹ VNAH”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ”... được phát triển sâu rộng ở các địa phương, nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng, cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng.

Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân
Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, đến nay, khoảng 97% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; khoảng 96,5% xã, phường làm tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và NCC; bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 1,4 triệu NCC. Việc rà soát thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng được tiến hành thường xuyên nhằm bảo đảm chính xác, công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Tích cực giải quyết hồ sơ tồn đọng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NCC. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; trong 9 tháng tạo việc làm cho 1,24 triệu người, tăng 3,48%, trong đó đưa gần 93 nghìn người đi lao động ở nước ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần qua các quý, đến nay còn 2,21%. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1-1,5%, còn khoảng 6,7-7,2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.
Tuy nhiên, đánh giá việc triển khai Chỉ thị số 07 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đời sống của một số gia đình NCC vẫn còn nhiều khó khăn; công tác hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm chưa được chu đáo; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính; nhiều hồ sơ NCC tồn đọng chưa được xử lý…
Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành.
Theo đó, cần thực hiện đầy đủ và toàn diện các chính sách bảo đảm an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. Tập trung thực hiện tốt chính sách NCC với cách mạng, giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng, trong đó hoàn thành dứt điểm chương trình hỗ trợ NCC về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018. Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo các chính sách, đề án đã được phê duyệt, nhất là các chính sách đặc thù. Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 4%; hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là đổi mới hoạt động y tế cơ sở gắn với quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn và chấn chỉnh công tác quản lý, phân phối, bán lẻ dược phẩm. Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, đưa 5 bệnh viện T.Ư và tuyến cuối vào hoạt động, phát triển y tế ngoài công lập, phấn đấu đạt tỷ lệ 26 giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã), tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế cao hơn 88,5%.
Cũng cần tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra. Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ với Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cơ quan T.Ư của các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ các tổ chức xã hội, hội, hiệp hội và của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết của Quốc hội và các giải pháp điều hành của Chính phủ.
Mai Anh
Scroll